shadmot dvora
פעילות במושב  |  נוהלי תמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2014  |  
 

25 יולי 14
שבת שלום
נוספו תמונות של העברת שי ללוחמים בעזה.


20 יולי 14
קראו בעיון מדעה זו
כ"ב תמוז תשע"ד
‏20 יולי 2014
מח' מועצה/קשרי חו"ל/נגישות/מתנדבים-1
 
 
לכבוד
מזכירות הישוב
מועצה אזורית הגליל התחתון
 
 
 
 
שלום רב,
 
 
 
הנדון:  מתנדבות לבית הספר לאוטיסטים בכדורי
 
 
 
 
לבית הספר לאוטיסטים בתפקוד נמוך, דרושות שתי מתנדבות, לתפקידי מזכירות אשר עבדו בעברן כמזכירות, בעלות שליטה במחשב, ובעיקר בעלות לב גדול.
התפקיד הינו למשך ששה ימים בשבוע,  אשר יתחלק בין שתי נשים ארבע עד חמש שעות בכל יום בשעות הבוקר.
המעוניינות יפנו לקרן בט'ל  04-6629595  או ישלחו קורות חיים בפקס'  04-6629525 או בדוא"ל  hilelkd@gmail.com   /   yossibsh@glt.org.il
 
 
 
                                                                                                                                                בכבוד רב,
 
                                                                                                                                                יוסי בר ששת
                                                                                       

 
                                                               בברכה,
 
 
 
יצחק אשחר                           שני בן זאב                              שלומית קירצמן
מנהל אגף החינוך                  מנהל מחלקת נוער                  מנהלת המחלקה                   
                                                                                                לביקור סדיר 

 

 

 
 

 
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 שלח      
 
 אתרנטו- עיצוב, בניה ואיחסון אתרי אינטרנט דינמיים קידום אתרים באינטרנט         כניסה לממשק דואר | כניסה לממשק ניהול