shadmot dvora
פעילות במושב  |  נוהלי תמיכה בפעולות ואמצעים בשימור קרקע בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2014  |  
 

22 אוגוסט 16
הודעה חשובה לחקלאים בעלי המטע
בדף וועד האגודה פורסם מידע בנושא פינוי גדמי עצים כולל רשימת הכתובות אליהן יש לפנות לקבל אישור. 
פרטים נוספחם ומלאים אצל גב' ברוריה המופיעים גם הם בדף האמור.19 אוגוסט 16
שלום לכולם !
בעקבות מספר נשיכות ע"י כלבים "משוטטים" אשר בעליהם חושבים שהמושב הוא הפקר הוגשה תלונה חריפה למועצה ותוגש גם למשרד לאיכות הסביבה. בעלי הכלבים צפוים לעונשים הקבועים בחוק ללא פשרות.
ראו הוזהרתם!!!!!!!!!!2 אוגוסט 16
תיקון טעות.
מהוועד נמסר תודות למיכה סגל שטיפל במעיין בחודש יולי ואיחולי הצלחה להרצל קהת שיהיה נאמן המעיין באוגוסט.


1 אוגוסט 16
בלוח המודעות פורסמה מודעה בדבר חופשה מרוכזת של המועצה האזורית.


30 יולי 16
שלום לכולם
בדף פעילות הנוער פורסמה חוברת החוגים לשנת הלימודים הקרובה.
מהרו והרשמו אתם וילדכם.

 

 
 
  
 
 

 


 
 

  

 

 
 

 
 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
       
 
 אתרנטו- עיצוב, בניה ואיחסון אתרי אינטרנט דינמיים        כניסה לממשק דואר | כניסה לממשק ניהול